Vänföreningen

Viggans vännerVig­gans Vän­ner + För­e­ningen Vigg­dok
= Vigg­by­holms­sko­lans Vänförening

Hös­ten 2010 upp­hörde Vig­gans Vän­ner i sin hit­tillsva­rande form. Kon­tot avslutades. De två eldsjä­larna Ing­ela och Eva tyckte att 30 års arbete med Vig­gans Vän­ner var tillräckligt. Nu fick andra ta över.  Med hjälp av med­lems­re­gist­ret och hem­si­dan som kon­takt­punkt kan ini­ti­a­tiv tas av andra att ordna olika träffar.

För­e­ningen Vigg­dok kom till i sam­band med arbe­tet med boken bl.a. för att han­tera peng­arna kring boken. Vigganboken är nu klar och till stor del distribuerad. Idén kom upp att slå sam­man de två för­e­ning­arna och deras olika resur­ser. Vig­gans Vän­ner har ett nät­verk med ca 350 med­lem­mar och Vigg­dok är en själv­stän­dig ide­ell för­e­ning med stad­gar, orga­ni­sa­tions­num­mer och har F-skatt.

Den nya för­e­ningen kom­mer att  inne­hålla två typer av verk­sam­he­ter:
1.  Att doku­men­tera, utveckla och sprida kun­skap om Vigg­by­holms­sko­lan (Vigg­doks verk­sam­het)
2.  Att erbjuda en mötes­plats, för alla som gått eller arbe­tat på Vigg­by­holmsko­lan. (Vig­gans Vän­ners verk­sam­het)

För­e­ning­ens namn  Vigg­by­holms­sko­lans Vänförening

4 reaktioner på ”Vänföreningen”

  1. I år är det 90 år sen skolan startade.
    Jag gick där 1936 – 1947-
    Vi ses. Barbara.

    1. Oj vad det är svårt att hitta gamla skolkamrater , för mig var Viggan familjen 66-69. Kul o få kontakt med någon massa kramar May

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.