Vänföreningen

Viggans vännerVig­gans Vän­ner + För­e­ningen Vigg­dok
= Vigg­by­holms­sko­lans Vänförening

Hös­ten 2010 upp­hörde Vig­gans Vän­ner i sin hit­tillsva­rande form. Kon­tot avslutades. De två eldsjä­larna Ing­ela och Eva tyckte att 30 års arbete med Vig­gans Vän­ner var tillräckligt. Nu fick andra ta över.  Med hjälp av med­lems­re­gist­ret och hem­si­dan som kon­takt­punkt kan ini­ti­a­tiv tas av andra att ordna olika träffar.

För­e­ningen Vigg­dok kom till i sam­band med arbe­tet med boken bl.a. för att han­tera peng­arna kring boken. Vigganboken är nu klar och till stor del distribuerad. Idén kom upp att slå sam­man de två för­e­ning­arna och deras olika resur­ser. Vig­gans Vän­ner har ett nät­verk med ca 350 med­lem­mar och Vigg­dok är en själv­stän­dig ide­ell för­e­ning med stad­gar, orga­ni­sa­tions­num­mer och har F-skatt.

Den nya för­e­ningen kom­mer att  inne­hålla två typer av verk­sam­he­ter:
1.  Att doku­men­tera, utveckla och sprida kun­skap om Vigg­by­holms­sko­lan (Vigg­doks verk­sam­het)
2.  Att erbjuda en mötes­plats, för alla som gått eller arbe­tat på Vigg­by­holmsko­lan. (Vig­gans Vän­ners verk­sam­het)

För­e­ning­ens namn  Vigg­by­holms­sko­lans Vänförening

Föreningen är sedan 2017 nedlagd men det finns en festkommitté som bl a arrangerar de årliga (november) och mycket uppskattade Vigganfesterna samt administrerar denna hemsida och vår facebook-grupp: ”EVERYONE WITH CONNECTION TO VIGGBYHOLMSSKOLAN”.

7 reaktioner på ”Vänföreningen”

 1. jag gick på Viggan 1964-1967 och tog Studentexamen maj 67.
  Numera bor jag i Los Angeles men skulle hemskt gärna vara med i kontaktlistan

  1. Hej Arvind och kul att du vill vara med i kontaktlistan. Mejla ditt namn, kontaktuppgifter samt dina Viggan-år till någon av de tre i festkommittén så får du bl a inbjudningarna till de årliga Vigganfesterna. Mvh, Per L

 2. Min pappa Hans Hoffenreich (senare Hans Bolin) gick på Viggbyholmsskolan 1938-46, enligt vad jag alltid hört. Jag önskar en bekräftelse på att han verkligen började där 1938, som en faktauppgift till en bok min kusin Gunnar skriver om vår släkt.
  Vänligen
  Anita Bolin Björck

 3. I år är det 90 år sen skolan startade.
  Jag gick där 1936 – 1947-
  Vi ses. Barbara.

  1. Oj vad det är svårt att hitta gamla skolkamrater , för mig var Viggan familjen 66-69. Kul o få kontakt med någon massa kramar May

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.