Viggans Vänner

StiftelsenVarmt tack Viggans Vänner!
Tack för tret­tio givande år tillsammans! Tack alla ni som kom­mit genom åren!
1980 gick vi ut med ett första upp­rop till alla som varit elever, lärare eller hus­folk på Vig­gan, sedan har vi haft i stort sätt två träf­far per år.

En pick­nick i maj på Vig­gan­mark och en novem­ber­träff i Stockholm, i hyrd lokal. Det har totalt bli­vit fem­tio gånger som vi samlats. Antalet med­lem­mar har varit c:a 500 personer.

Den 13 novem­ber 2010 hölls den sista träf­fen, arran­ge­rad av styr­grup­pen. Vig­gans Vän­ners pg-konto är nu avslu­tat. Den nuva­rande årsav­gif­ten på 30 kr upp­hör.
Istäl­let kan man betala in en lik­nande summa för vår hem­si­das fort­lev­nad till Vig­gans Vänförening.
Hem­si­dan blir ett verk­tyg för kon­takt mel­lan oss alla!
Om någon vill ordna en ny träff kan de ske genom hem­si­dan:
Där kom­mer infor­ma­tion att ges hur man går till­väga.
Alltså är det extra vik­tigt att ni går in och kol­lar på hem­si­dan då och då. Sprid ut vår hem­si­de­sa­dress till alla med Vig­ga­nan­knyt­ning!
Där finns myc­ket att se och läsa; Bilder, infor­ma­tion och häls­ningar från flera av ”oss”.

Kon­takt­per­son för hem­si­dan är
Sten Sieg­bahn, e-mail: siegbahn@tele2.se

Kon­takt­per­son för vårt adress­re­gis­ter är
Lennart Lövegard lennart.lovegard@telia.com

Stock­holm i maj 2011
För Vig­gans Vän­ners styr­grupp
Ing­ela Sjö­blom Sternberg

Föreningen är sedan 2017 nedlagd men det finns en festkommitté som bl a arrangerar de årliga (november) och mycket uppskattade Vigganfesterna samt administrerar denna hemsida och vår facebook-grupp: ”EVERYONE WITH CONNECTION TO VIGGBYHOLMSSKOLAN”.

3 reaktioner på ”Viggans Vänner”

  1. Har först nu läst Viggans historik som Sten Siegbahn ställt samman. De som inte läst den borde göra det. Då jag åter bor nära skolan ser jag vad som finns kvar och vad som sker av små och stora förändringar i området. Hälsar Eva Sjöberg Engeström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.